Home Loonkloofdossier Minder loon, omdat je een vrouw bent

Minder loon, omdat je een vrouw bent

Over discriminatie, het Old Boys' Network en queen bees

Flair
In 2016 komt het nog steeds voor dat vrouwen met hetzelfde diploma, in hetzelfde arbeidsregime, in dezelfde sector en met dezelfde anciënniteit minder loon krijgen dan mannelijke collega’s die dezelfde job doen. Soms gebeurt dat zelfs binnen een en hetzelfde bedrijf. Pure discriminatie, dus.
 

Door genderdiscriminatie verdienen hoogopgeleide vrouwen tot 155 euro netto per maand minder dan mannen.

Frederik Anseel, bedrijfspsycholoog en professor aan  de Universiteit van Gent, deed onderzoek naar loonverschillen bij hoogopgeleide mannen en vrouwen. De conclusie van dat onderzoek was ondubbelzinnig: genderdiscriminatie zorgt ervoor dat hoogopgeleide vrouwen tot 155 euro netto per maand minder verdienen dan mannen.

Frederik Anseel loonkloof

Vrouwen van Venus, mannen van Mars?

'Vrouwen kunnen niet kaartlezen.' Zulke uitspraken leiden tot discriminatie.

Vrouwen kunnen geen kaart lezen. En mannen kunnen niet multitasken. Wie aan mensen eigenschappen toeschrijft enkel op basis van het geslacht, doet aan genderstereotypering. En genderstereotypering leidt tot onbewuste discriminatie. Het lijkt misschien onschuldig om te zeggen dat een vrouw niet kan kaartlezen. Maar dat is het niet. Onze ideeën over mannen en vrouwen en hoe ze zouden moeten zijn en reageren, beïnvloeden immers ons oordeel.
 


John of Jennifer?

Aan de universiteit van Yale werd er in 2012 een eenvoudig onderzoek uitgevoerd. Om na te gaan of seksisme een rol speelde in de aanwerving van wetenschappers, werd een fictief cv opgesteld van een pas afgestudeerde student die wilde solliciteren voor een baan als manager in een laboratorium. Dat cv werd in de helft van de gevallen doorgestuurd uit naam van Jennifer, de andere helft uit naam van John. Aan faculteitsleden werd feedback gevraagd: hoe geschikt was de kandidaat voor de job, welk startloon wilden zij de sollicitant aanbieden, hoeveel tijd zouden ze spenderen aan opleiding en coaching, etc… De resultaten waren markant. Beide cv’s waren identiek. Het enige verschil: de naam en het geslacht. En wat bleek? Jennifer werd veel minder competent ingeschat dan John en dat had natuurlijk invloed op het aangeboden startersloon: gemiddeld waren ze bereid om John ongeveer 5000 euro per jaar meer te betalen dan Jennifer. Ook het aantal uren dat ze wilden spenderen om John op te leiden tot volwaardige medewerker lag opmerkelijk hoger dan de tijd die ze Jennifer gunden.

Stand by your woman

Vrouwen in leidinggevende posities: dat leidt niet automatisch tot een betere verloning voor vrouwen.

Tijdens het onderzoek aan de universiteit van Yale kwam er nog iets opmerkelijks aan het licht. Het geslacht van de faculteitsleden speelde geen rol in hun oordeel over de kandidaten. Mannelijke én vrouwelijke leidinggevenden vonden John geschikter dan Jennifer en wilden hem een hoger loon bieden. Nou moe! Vrouwen in leidinggevende of aanwervende posities leidt dus niet automatisch tot een betere verloning voor vrouwen.

Anseel: ‘Men hoopt in academische kringen wel eens dat het een positief effect heeft voor vrouwelijke sollicitanten als er meer vrouwen zouden zetelen in de aanstellingscommissies. Dat is volgens onderzoek niet het geval. Vrouwen kiezen niet per definitie voor vrouwelijke kandidaten.’

Queen bees

Vaak gaan vrouwen in topfuncties extra moeilijk doen als een andere vrouw in het bedrijf de top wil bereiken.

Als er een vrouw aan de top zit en je hebt het met haar over de drempels die ze is tegengekomen op haar weg naar boven, dan zegt ze vaak: ‘Ik heb geen problemen gehad om er te geraken, ik ben gewoon goed.’ Vrouwen in topfuncties willen weleens minimaliseren wat ze allemaal meegemaakt hebben. Het laatste wat ze willen is als excuustruus bestempeld worden. En vaak gaan die vrouwen dan ook nog eens extra moeilijk doen als er een andere vrouw in hun bedrijf de top wil bereiken. Zulke beestjes hebben een naam: queen bees.

Vera Claes is nationaal secretaris van zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging die jaarlijks, samen met vakbondsbeweging ABVV, de Equal Pay Day organiseert. Zij hoopt dat we snel van de queen bees verlost zullen zijn.

Vera Claes zij-kant

Claes: ‘Ik ben al wel zulke vrouwen tegengekomen. Ze hebben het gemaakt en vinden dat andere vrouwen het maar zelf moeten regelen. Immers: zij hebben het op eigen houtje moeten doen, andere vrouwen moeten dat ook maar kunnen. Vaak zijn ze tegen quotaregelingen én dwarsbomen ze andere vrouwen. Ze zouden beter luisteren naar wat Madeleine Albright – de eerste Amerikaanse vrouw die minister van Buitenlandse Zaken werd – ooit zei. “There is a special place in hell for women who don’t help other women.” I rest my case.’


Old Boys’ Network

Het is nog steeds ons kent ons. Mannen komen niet uit hun comfortzone en zoeken andere mannen binnen hun netwerk.

Met hier en daar queen bees op de werkvloer wordt het natuurlijk niet makkelijker voor vrouwen om hoger op de ladder te klimmen. Zeker niet omdat er ook zoiets bestaat als het Old Boys’ Network. Claes is er – na meer dan tien jaar campagne voeren tegen de loonkloof – van overtuigd dat het netwerk van mannen dat het voor het zeggen heeft ofte het Old Boys’ Network nog altijd moeilijk te doorbreken valt.

‘Het is nog steeds ons kent ons. Mannen komen niet uit hun comfortzone, maar zoeken binnen hun netwerk naar andere mannen. Ze nemen nog liever de echtgenoot van een vrouw in de raad van bestuur op dan verder te kijken naar een geschikte vrouw. Vrouwen moeten dat doorbreken. De oplossing? Goede netwerkorganisaties van vrouwen opbouwen. Ik zit zelf in de Straffe Madammen Club (www.straffemadammen.com). Zij organiseren elke maand een bijeenkomst en nodigen inspirerende vrouwen uit. Da’s heel belangrijk, die voorbeeldfunctie. Vrouwen die vertellen over hun onderneming en zeggen hoe zij het in de praktijk aanpakken, hoe zij hun droom gerealiseerd hebben. Op die bijeenkomsten komen vrouwen uit heel verschillende sectoren samen die elkaar kunnen motiveren en empoweren: inspiratie genoeg. Vrouwen die elkaar steunen: heerlijk vind ik dat. Gelukkig zijn niet alle succesvolle vrouwen queen bees!’

Maak werk van een mentaliteitsverandering!

Mensen zijn zich vaak niet bewust van hun eigen discriminerende gedrag. Ze moeten erop gewezen worden.

Raken we er ooit nog van af, van die discriminatie tegen vrouwen op de werkvloer? Anseel is hoopvol: ‘Mensen zijn zich vaak niet bewust van hun eigen discriminerende gedrag. Ook aan de top van het bedrijf beseft men eigenlijk niet dat er ook in hun organisatie een systematische ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen als het over loon gaat. Idem dito voor de beoordeling van mannen en vrouwen tijdens onderhandelingen. Het is mijn ervaring dat als mensen daarop gewezen worden, een mentaliteitsverandering eigenlijk zeer snel kan doorgezet worden.’
 

Ga jij met ons de uitdaging aan om de loonkloof te verkleinen? Schrijf je in en krijg vier weken lang online coaching!

Jobs

Nog 1 stap voor je onze desktop-meldingen kan ontvangen!

Geef je browser toestemming om je desktop-meldingen van Flair te sturen.