Home Uit & thuis Spannend verhaal: verboden (deel 9)

Spannend verhaal: verboden (deel 9)

Wat voorafging: Liesls vriendin Margot biecht op dat ze al lang weet had van haar relatie met Alec.

‘Jij wist het van Alec en mij?’ Liesl staarde Margot ongelovig aan. Nog steeds kostte het haar moeite alles wat zich rondom haar afspeelde in zich op te nemen.

‘Ja’, reageerde Margot ontwijkend. ‘Maar uiteindelijk is dat niet van belang. Het is nu dus gedaan tussen jullie? Definitief?’

‘Ja’, antwoordde Liesl. ‘Ik ben vanmorgen bij Alec thuis geweest.

‘Wat is er gebeurd?’ Margot wees naar Liesls oog.

Liesl schudde haar hoofd. Ze wilde het volledige relaas van de feiten niet aan Margot vertellen. Ze wilde niet dat Margot wist dat zij nog geprobeerd had Alec te verleiden. Dat hij haar gebruikt had. Vernederd had. ‘Er was wat getrek en geduw. Een uit de hand gelopen woordenwisseling.’

‘Maar hij heeft je geslagen?’

‘Ja. Maar daar wil ik het niet over hebben.’

‘Je ziet er echt niet goed uit, Liesl. Iedereen kan zien dat er iets mis is met je. Is het wel zo verstandig van je om naar dit hoorcollege te komen? Een hoorcollege, uitgerekend van hem?’

Liesl schudde haar hoofd. Niets leek nog logisch. Ze voelde zich steeds beroerder worden.

'Alec', zei Margot stil. 'Ze hebben Alec dood teruggevonden in zijn huis. Waarschijnlijk werd hij vermoord.'

‘Waar blijft hij trouwens?’ reageerde Margot terwijl ze haar telefoon checkte. ‘Het is al over negenen. Hij had al lang hier moeten zijn.’

‘Ik weet het niet’, antwoordde Liesl eerlijk. ‘Misschien durft hij me niet onder ogen te komen?’

Liesl legde haar hoofd neer op het tafeltje voor haar. ‘Ik voel me zo slecht.’

‘Jij moet je bed in. Volgens mij heeft die dreun op je oog meer aangericht dan alleen maar wat blauwe plekken.’ Margot stond recht. ‘Ik breng je naar je kot. Je kan hier niet de hele dag zo blijven zitten. Ik denk dat je het best een dokter laat komen, Liesl.’

‘Naar het kot’, herhaalde Liesl Margots woorden. ‘Wat vertel ik Tim als hij me zo ziet?’

Margot beet op haar onderlip.

‘Misschien zeg je het best dat je met je gezicht tegen een openstaande deur bent gesmakt. De waarheid lijkt me geen optie.’

Liesl knikte verdoofd terwijl ze opstond. Margot hielp haar de aula te verlaten. Ondanks haar verdoofde toestand voelde Liesl hoe de andere studenten haar observeerden. Wisten zij ook af van Alec en haar? Net zoals Margot het geweten had? Was het zorgvuldig bewaarde geheim toch uitgekomen zonder dat zij dat zelf wist?

Samen met Margot liep Liesl naar haar kot. Dat ging erg moeizaam. Liesl liet zich leiden door Margot, die haar stevig bij de arm hield.

Toen ze haar kot binnengingen, hielp Margot haar met haar jas uit te doen. Daarna duwde ze Liesl op het bed, trok haar schoenen uit en stopte ze haar met haar kleren aan onder het donsdeken.

‘Het moet voorlopig zo maar even. Ik bel een dokter. Hij moet je onderzoeken.'

Margot keek Liesl onderzoekend aan terwijl ze de gordijnen dichttrok.

‘Ben je wel eerlijk tegen me? Wat is er precies gebeurd bij Alec thuis? Er moet meer gebeurd zijn dan wat getrek en geduw.'

'Laat me maar', zei ze.

Liesl had haar ogen gesloten. De duisternis in haar kamer deed haar deugd. Ze wilde slapen. Ze wilde niet aan Alec denken. Ze wilde alles gewoon ontvluchten. Ze voelde hoe ze wegzakte. Ze liet het gebeuren.

Ergens in de verte weerklonk een bliepje. Liesl opende haar ogen moeizaam en registreerde vaag hoe Margot haar telefoon nam.

‘Liesl?’ Margots stem klonk dicht bij haar gezicht. Hoe lang had ze geslapen?

'Liesl, ben je wakker?'

Er weerklonk iets vreemds door in Margots stem. Alsof ze dringend iets kwijt wilde.

'Word eens wakker', zei Margot opnieuw. Ze ging op Liesls bed zitten en keek haar ongeduldig aan. Liesl knikte en probeerde rechtop te gaan zitten.

'Ik heb een bericht gekregen. Van iemand van onze klas.'

Margot bleef Liesl indringend aankijken. Ze schudde haar hoofd ongelovig.

'Ik weet niet hoe ik je dit moet zeggen.'

Liesl begreep Margots geaarzel niet.

'Wat is er aan de hand dan?'

'Alec', zei Margot stil. 'Ze hebben Alec dood teruggevonden in zijn huis. Waarschijnlijk werd hij vermoord.'

Lees het vervolg van dit spannende verhaal volgende zaterdag op Flair.be!

Lees hier alle eerdere afleveringen.

Tekst: Anja Feliers

Jobs

Nog 1 stap voor je onze desktop-meldingen kan ontvangen!

Geef je browser toestemming om je desktop-meldingen van Flair te sturen.