Home Nieuws Hebben studenten binnenkort al zomervakantie vanaf half mei?

Hebben studenten binnenkort al zomervakantie vanaf half mei?

Het voorstel voor een grondige hertekening van het academiejaar zit in de pijplijn.

Shutterstock

Alle universiteiten en hogescholen zitten half februari samen om het voorstel voor het nieuwe academiejaar te bespreken. Studenten zouden starten op 1 september, twee weken kerstvakantie hebben zonder blokken en hun eerste zit zou al half mei eindigen.

De Universiteit van Gent en de KU Leuven denken al langer na over een grondige herindeling van het bestaande academiejaar. Ze hebben nu een gedetailleerd scenario dat ze half februari zullen voorstellen aan alle universiteiten en hogescholen. Daarin staan enkele opmerkelijke veranderingen. Zo zou het academiejaar net als het lager en middelbaar onderwijs starten op 1 september in plaats van de derde week van september.

Feestdagen

Het eerste semester, de eerste blok én de examenperiode zou dan lopen tot aan de kerstvakantie. Dat moet ervoor zorgen dat studenten niet meer hoeven te blokken tijdens de feestdagen. De uitgeruste studenten gaan met het tweede semester van start na die twee weken kerstvakantie. Dat semester, met de tweede blok en examenperiode inbegrepen, eindigt half mei. Studenten die voor alle vakken geslaagd zijn, kunnen dus vanaf half mei genieten van een welverdiende zomervakantie van maar liefst 3,5 maanden.

Dagelijks werk

Studenten die tweede zit hebben, zouden een maand later aan hun herexamens beginnen, dus half juni. Dat zorgt ervoor dat de leerstof nog vers in hun hoofd zit en dat ze meer kans hebben om dan wél te slagen. Afhankelijk van welke opleiding je volgt, zal je zelfs kunnen kiezen voor examens in het midden van het semester. Zo worden vakken al na twee maanden afgerond. De scholen willen ook meer focussen op dagelijks werk – zoals presentaties – in plaats van alles te laten afhangen van de examenperiode aan het einde van elk semester. Volgens de scholen zou dat het perfecte middel zijn tegen uitstelgedrag en zou het de kans op slagen alweer vergroten.

Intensiever

Zoals alles in het leven heeft ook deze nieuwe kalender voordelen en nadelen. Het goede eraan is dat studenten – ook al hebben ze tweede zit – zeker zijn van minstens acht weken vakantie, namelijk twee weken kerst- en zes weken zomervakantie. De scholen willen op die manier de toenemende stress en burn-outs van hun leerlingen tegengaan. De keerzijde is dat er minder lesweken zijn, waardoor die natuurlijk een pak intensiever worden en de studiedruk sowieso verhoogt.

Impact

Het voorstel is nog niet definitief en wordt binnenkort besproken, maar het ziet er voorlopig naar uit dat het veel kans heeft om aanvaard te worden door alle hogescholen en universiteiten van ons land. Ze willen tegen deze zomer tot een akkoord komen. De aanpassing zal sowieso een grote maatschappelijke impact hebben. ‘Denk maar aan jobstudenten, kotenverhuur en de festivalkalender’, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Gemengde reacties

Een eerste rondvraag bij zo’n 8000 studenten in Gent leverde gemengde reacties op. De meesten willen de huidige startdatum van eind september behouden, zijn niet te vinden voor examens in het midden van een semester en omarmen het voorstel van snellere herexamens. De Vlaamse Vereniging van Studenten vreest voor verhoogde studiedruk, al vinden ze het tegelijkertijd wel goed dat er echte rustpauzes zonder blok, lessen of examens zouden bestaan.

Lees ook: