Home Lifestyle Body Wordt jouw anticonceptie deels terugbetaald door je ziekenfonds?

Wordt jouw anticonceptie deels terugbetaald door je ziekenfonds?

Er zijn verschillende ziekenfondsen die een financieel steentje bijdragen.

Of je je partner al dan niet laat meebetalen voor je anticonceptie is een andere discussie, maar misschien kan je ziekenfonds ook een steentje bijdragen? Wij zochten uit welke mutualiteit wat terugbetaalt.

Je bent 21 jaar en jonger

Dat anticonceptie goedkoper of zelfs gratis is als je 21 of jonger bent, is algemeen geweten. Van veel anticonceptiepillen bestaat een generische versie die onder 21 jaar gratis is en die je met een voorschrift gewoon kan ophalen bij de apotheek. Maar zelfs als jouw pil of anticonceptiemiddel niet gratis is, heb je recht op een tegemoetkoming van je ziekenfonds als je 21 of jonger bent. Die is wettelijk bepaald en geldt dus voor elk ziekenfonds. De tegemoetkoming bedraagt 3 euro per maand, oftewel 36 euro per jaar. Zodra je 22 jaar bent, heb je geen recht meer op die terugbetaling.

Een wetsvoorstel om die leeftijdslimiet op te trekken tot 25 jaar werd op dinsdag 12 maart 2019 goedgekeurd. Het is nog niet duidelijk wanneer die wet van kracht gaat.

Je bent ouder dan 21 jaar

Wat velen misschien niet weten, is dat sommige ziekenfondsen hun leden een eigen, niet wettelijk bepaalde tegemoetkoming aanbieden na de leeftijd van 21 jaar. Die verschilt per ziekenfonds en kan verkregen worden onder specifieke voorwaarden.

De Voorzorg (Antwerpen en Limburg) en Bond Moyson (Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen)

Als je lid bent van socialistisch ziekenfonds De Voorzorg of Bond Moyson, kan je een tegemoetkoming krijgen voor de aankoop van anticonceptiemiddelen. Beiden betalen tot 15 euro per jaar terug voor de pil, de vaginale ring, de prikpil en de pleister.  Voor de aankoop van een spiraal kan je om de drie jaar 45 euro terugkrijgen. Voor een hormoonimplantaat (anticonceptiestaafje) krijg je om de twee jaar en negen maanden 45 euro terugbetaald. Je anticonceptiemiddel moet wel in de lijst van terugbetaalde middelen voorkomen en moet voorgeschreven zijn door je arts. Op de sites van de respectievelijke ziekenfondsen vind je hoe je de terugbetaling bekomt.

Vanaf 2019 krijg je bij De Voorzorg en Bond Moyson bovendien een tegemoetkoming van maximum 15 euro voor condooms en de morning-afterpil, een een eenmalige terugbetaling van 45 euro voor een sterilisatie.

Socialistische Mutualiteit van Brabant

Op het vlak van terugbetaling van anticonceptie ben je het allerbest af bij de Socialistische Mutualiteit van Brabant (als je in Vlaams-Brabant of Brussel woont, uiteraard). Dit socialistisch ziekenfonds betaalt alle vrouwen, ongeacht de leeftijd en ongeacht welk anticonceptiemiddel ze gebruiken, 45 euro per jaar terug. Pil, prikpil, vaginale ring, pleisterpil, spiraaltje of implantaat: je krijgt voor alles een tegemoetkoming. Dit geldt trouwens ook voor de morning-afterpil.

Liberale Mutualiteit

Ook de Liberale Mutualiteit komt haar leden tegemoet in de betaling van anticonceptie. Dit ziekenfonds betaalt de helft van de kosten terug, met een maximumbedrag van 25 euro per jaar voor de pil, de pleister, de vaginale ring, de koperspiraal en het implantaat. Voor een hormoonspiraal betaalt de Liberale Mutualiteit eveneens de helft terug, met een maximum van 125 euro op vijf jaar.

CM

Slecht nieuws voor CM-leden met een laag inkomen. Voor hen was er een tegemoetkoming voor anticonceptie, maar die valt in 2019 volledig weg. Vanaf dan zal er bij de CM enkel de wettelijke tegemoetkoming voor vrouwen onder 21 jaar te verkrijgen zijn.

Symbio (Brussel)

Het neutrale ziekenfonds Symbio betaalt tot 40 euro per jaar terug aan haar leden voor anticonceptie. Dit geldt voor de pil, de vaginale ring, de prikpil en de anticonceptiepleister. Voor een spiraaltje of een implantaat krijg je 120 euro per twee jaar terug.

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds biedt geen tussenkomsten aan voor anticonceptie.

Onafhankelijke ziekenfondsen: Partena en OZ

Bij de onafhankelijke ziekenfondsen Partena en OZ is er geen tegemoetkoming voorzien voor vrouwelijke anticonceptiemiddelen. Het OZ betaalt wel tot 20 euro per jaar terug voor condooms.

Om te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je de tegemoetkoming voor je anticonceptie juist verkrijgt, kan je op de websites van de mutualiteiten terecht.

Lees ook: