Gen F

Join onze community en krijg extra toegang tot artikelen, deel jouw verhaal & ...
© Larry Crayton via Unsplash

Tijdens de eerste tien maanden van 2021 vond pleegzorg voor ongeveer 1.450 kinderen een plekje in een pleeggezin.

Week van de Pleegzorg focust dit jaar op matching: ‘Een goede afstemming is cruciaal, het is niet zo simpel als 1+1=2’

Naomi Ghyssaert
Naomi Ghyssaert Webjournaliste

Vandaag op 12 november gaat de Week van de Pleegzorg van start in Vlaanderen, een week waarin Pleegzorg Vlaanderen acties organiseert en zo pleegzorg onder de aandacht wil brengen. Dit jaar focust Pleegzorg Vlaanderen zich op matching tussen pleegkind en -ouder(s): ‘Een goede afstemming is cruciaal om een pleegzorgsituatie te doen slagen.’

In deze editie van Week van de Pleegzorg draait het om matching, want de noden van het pleegkind afstemmen op die van de pleegouder(s) en vice versa, is cruciaal voor een succesverhaal. Wij gingen met Jan Brocatus, woordvoerder bij Pleegzorg Vlaanderen, in gesprek over gedeeld ouderschap, het belang van een huiselijke opvang en de uitdagingen van matching.

Huiselijke opvang

Zo’n 6400 pleeggezinnen dragen zorg voor meer dan 8000 kinderen, jongeren en volwassenen in Vlaanderen. En dat gaat niet onopgemerkt. Daarom wordt Week van de Pleegzorg al jarenlang georganiseerd door Pleegzorg Vlaanderen, niet alleen om pleegzorg onder de aandacht te brengen, maar ook om actieve pleegouders te bedanken voor hun engagement. ‘Het is een manier om erkentelijkheid te tonen aan alle pleeggezinnen en meer bekendheid te geven aan pleegzorg. Door mensen zo goed mogelijk te informeren, kunnen we ook een aantal vooroordelen tackelen’, legt Jan uit. Zo wil men onder andere het idee weerleggen dat pleegkinderen probleemkinderen zijn: ‘In eerste instantie zijn het gewoon kinderen, jongeren of volwassenen die een rugzakje dragen.’

Uit onderzoek blijkt dat bij een langdurige opvang een huiselijke setting het beste werkt voor de verdere ontwikkeling van het pleegkind.

Jan Brocatus

Woordvoerder bij Pleegzorg Vlaanderen

Sommige kinderen, jongeren of volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek hebben nood aan een langdurige of deels ondersteunende opvang, omdat ze door bepaalde omstandigheden niet thuis terechtkunnen. In een huiselijke omgeving opgevangen worden blijkt daarbij ontzettend belangrijk: ‘Uit onderzoek blijkt dat wanneer een kind voor een langere tijd niet bij zijn eigen ouders kan verblijven, dat het beter is om in een huiselijke omgeving opgevangen te worden‘, aldus Jan. Die nabijheid en persoonlijke aandacht zijn in een leefgroep of voorziening ietsje minder aanwezig.

Matching

Om die huiselijke omgeving met succes aan te kunnen bieden aan een kind, jongere of volwassene, is matching een essentieel proces binnen het zoeken van de juiste opvang. ‘Matching is de afstemming tussen de vraag en het aanbod, dus tussen de noden en wensen van het pleegkind of de pleeggast enerzijds en de capaciteiten van de pleegzorgers anderzijds én de interactie tussen die twee‘, zegt Jan. ‘Een goeie matching is cruciaal om een pleegzorgsituatie de beste kans op slagen te geven. En dus is er nood aan een voldoende grote groep kandidaatpleegzorgers waarmee die matching kan gebeuren.’

Matching binnen de pleegzorg is niet zo simpel als 1+1=2. Daarom wordt er zoveel mogelijk op maat gewerkt.

Jan Brocatus

Maar die matching is geen exacte wetenschap, aldus Jan: ‘Het is niet zo simpel als 1+1=2. Er wordt zoveel mogelijk op maat gewerkt, omdat we ervoor willen zorgen dat de kans op een succesvolle plaatsing zo groot mogelijk is.’ Maar daar komt wel wat bij kijken. ‘Een goede match heeft te maken met de leeftijd van het kind, gemeenschappelijke interesses en waar de pleegouders wonen. Maar ook met de verschillende verwachtingen en noden van het pleegkind en -gezin, én de matching met andere kinderen in het gezin.’

Draagkracht

Gelukkig komen er wel heel wat mensen in aanmerking om pleegouder te worden en kan er zo een breed opvanggamma geboden worden aan zij die het nodig hebben. ‘Bijna iedereen die wat ruimte kan bieden, kan zich als kandidaat stellen om zich in de pleegzorg te engageren‘, zegt Jan. Maar draagkracht is daarbij een belangrijke factor. ‘Je moet jezelf wél kunnen inschatten en eerlijk voor jezelf uitmaken of je genoeg draagkracht hebt om het pleegkind met zijn rugzakje te kunnen opvangen.’

Volgens Jan bestaan er nog steeds vooroordelen over hoe een pleeggezin eruit zou moeten zien. ‘Mensen denken weleens dat pleegouders man en vrouw moeten zijn die al eigen kinderen hebben. Maar pleegouders kunnen ook alleenstaanden of holebikoppels zijn. Er is echt geen enkele reden waarom zij niet in aanmerking zouden kunnen komen als pleegouder.

Het belangrijkste is dat je als pleegouder stabiliteit kan bieden.

Jan Brocatus

Stabiliteit

Denk jij eraan om eventueel pleegouder te worden, ondersteunend of langdurig? Dan raadt Jan aan om je goed te informeren: ‘De eerste stap voor een kandidaat is het bijwonen van één van onze infoavonden. Daar wordt op een realistische manier meegegeven waar je je aan kan verwachten. Het belangrijkste is dat je als pleegouder stabiliteit kan bieden.’ Ga je dus net verhuizen of plan je van job te veranderen? Dan kan je best nog even wachten tot je weer wat balans hebt gevonden. Sinds 2019 krijgen pleegouders gelukkig wel recht op pleegouderverlof, zodat iedereen kan settelen en de pleegzorg goed kan opstarten.

Wil je meer weten over pleegzorg en wat jij voor een kind, jongere of volwassene kan betekenen? Op zaterdag 20 november organiseren de vijf pleegzorgdiensten in Vlaanderen elks een infodag: in Aalst, Antwerpen, Hasselt, Rotselaar en Torhout.

Meer informatie vind je op pleegzorg.be.

Lees ook:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content

' ' '