Home LOVE & SEX Vrij jij altijd veilig?

Vrij jij altijd veilig?

Poll

Binnenkort (1 december) is het weer wereldaidsdag… Tijd om nog eens stil te staan bij het groeiende aantal hiv-besmettingen en soa’s. Daarom deze vraag: vrij jij altijd veilig?

Nog 1 stap voor je onze desktop-meldingen kan ontvangen!

Geef je browser toestemming om je desktop-meldingen van Flair te sturen.