Gen F

Join onze community en krijg extra toegang tot artikelen, deel jouw verhaal & ...

Haal je eigen kaarten nu in huis, nog tot en met maandag 21 februari te verkrijgen bij je Flair.

Handleiding tarotkaarten

Van dinsdag 15 februari tot en met maandag 21 februari kan je bij je Flair voor amper € 1 een boek tarotkaarten krijgen. Hieronder vind je de handleiding, opgesteld door onze eigenste astrologe Esther van Heerebeek.

OVER TAROT

De tarot wordt nog altijd omringd door mystiek en geheimzinnigheid. Mensen denken meestal meteen aan een glazen bol, een duister kamertje vol magie en vrouwen in lange gewaden en die voorspellingen doen. De tarot is echter iets heel anders dan dat. Het is een beeldentaal waarmee je inzicht in jezelf, een situatie of probleem kan krijgen. In deze tarothandleiding lees je op een praktische en duidelijke manier wat tarot is, wat je ermee kan doen en hoe je de tarotkaarten voor jezelf kan leggen. En nee, je hoeft niet paranormaal begaafd te zijn om met de tarot te kunnen werken. De tarot is juist toegankelijk voor iedereen die eerlijk en open naar zichzelf en zijn, haar of hun situatie wil kijken. De tarotkaarten zijn er voor iedereen die advies of steun, bevestiging of herkenning wil.

Heel veel leesplezier en inzichten wens ik je toe met deze tarothandleiding en de 22 grote-arcanakaarten van de Rider Waite Tarot!

WAT IS TAROT?

Heel simpel gezegd is tarot een set (stok of deck) van 78 kaarten die allemaal een andere afbeelding, naam en nummer hebben. Er bestaan honderden verschillende soorten tarotkaarten van verschillende kunstenaars en uitgeverijen. Een tarotdeck kent altijd een vaste indeling. Een set tarotkaarten bestaat uit 22 grote-arcanakaarten en 56 kleine-arcanakaarten. Arcana betekent ‘geheim’, dus vrij vertaald heb je het binnen de tarot over 22 Grote Geheimen en 56 Kleine Geheimen.

Tarot is een eeuwenoude beelden- of symbolentaal. Wanneer je met de kaarten aan de slag gaat, geven zij weer wat er zich in jouw binnenste afspeelt of hoe dat weerspiegeld wordt in je dagelijkse leven. Het trekken van de kaarten gaat puur intuïtief en je zal merken dat altijd precies de juiste kaarten op tafel liggen. De tarot brengt veel inzicht, duidelijkheid en bevestiging. Om als beginner goed en overzichtelijk met de tarot te leren werken, ga je aan de slag met de 22 grote-arcanakaarten van de Rider Waite Tarot. Deze tarotkaarten zijn ook toegevoegd, dus laten we snel beginnen!

HOE GEBRUIK JE DE TAROT?

De kaarten kunnen op veel manieren worden gebruikt. Meestal wordt er een legpatroon gebruikt. Er bestaan verschillende soorten legpatronen: van patronen met slechts twee kaarten tot patronen met tien kaarten. In deze handleiding leer je hoe je een legpatroon doet met drie tarotkaarten.

Om echt goed met de tarot aan de slag te kunnen, moet je eerst weten wat de betekenissen van de kaarten zijn. Daarom bestaat deze handleiding uit twee delen. In het eerste deel lees je de betekenis van de 22 grote-arcanakaarten en in het tweede deel lees je, hoe je de tarotkaarten voor jezelf legt.

SLEUTELWOORDEN EN BETEKENIS 22 GROTE-ARCANAKAARTEN

Alle tarotkaarten hebben een adviserende betekenis die je inzicht kunnen geven in een probleem, situatie of jezelf. Ook kent iedere tarotkaart een valkuil, iets waar je op kan letten. Ook dat is adviserend bedoeld en je kan er je voordeel mee doen. Hieronder lees je de belangrijkste sleutelwoorden, die je bij iedere tarotlegging kan gebruiken.

O Dwaas

Doe eens gek. Spring eens uit de band. Durf een risico te nemen. Probeer iets nieuws. Doe spelenderwijs ervaringen op. Onderneem. Grijp je kansen.

Overmoedig zijn. Onnodige risico’s nemen. Roekeloosheid. Onvoorzichtigheid. Naïviteit. Ondoordachtheid en dwaasheid. Pessimistisch zijn. Geen vertrouwen hebben in goede afloop.

I De Magiër

Initiatieven nemen. Taken stellen en volbrengen. Zelfverzekerd in het leven staan. In je kracht gaan staan. Je bewust worden van je talenten of je mogelijkheden.

Bluffen. Arrogante houding. Egoïsme. Gebakken lucht verkopen. Blaaskakerij. Beloftes niet nakomen. Inactiviteit. Opscheppen. Niets doen met talenten. Geen doel hebben.

II De Hogepriesteres

Geduldig afwachten. Dingen laten gebeuren. Dromen begrijpen en analyseren. Je intuïtie volgen. In contact staan met je gevoel of onbewuste. Spiritualiteit ontwikkelen.

Vluchten voor de werkelijkheid. Treuzelen. Aanhoudende besluiteloosheid. Gevoelens niet concreet kunnen maken. Jezelf niet bloot durven te geven. Een te passieve houding.

III De Keizerin

Gevoelens en emoties laten stromen. Dingen de tijd geven en laten gebeuren. Vertrouwen in het leven hebben. Liefde geven. Je creativiteit de ruimte geven. Jezelf voeden.

Onderdrukken of blokkeren van gevoelens en emoties. Te zorgzaam zijn. Verstikkend zijn. Weigeren om fouten te zien. Koppige emotionele houding. Dramatisch of emotioneel zijn.

IV De Keizer

Niet laten belemmeren door grenzen en regels. Het heft in eigen handen nemen. Zorgen voor stabiliteit en orde. Eigen grenzen bepalen en aangeven. Duidelijk zijn. Controle nemen.

Macht uitoefenen. Anderen beheersen of overheersen. Of juist onvermogen om eigen beslissingen te nemen en uit te voeren. Perfectionisme. Verharden of rigide worden.

V De Hogepriester

Gebeurtenis of situatie als levensles zien. Loskomen van andermans waarden, normen en meningen. Eigen waarheid en weg volgen. Zingeving nastreven. Eigen levensrichting vinden.

Dogmatisering. Het volgen van andermans waarden en normen. Niet je eigen innerlijke stem volgen. Anderen iets opleggen. Je mening opdringen of juist alles slikken.

VI De Geliefden

Neem een beslissing vanuit vrije wil en gebaseerd op je gevoel. Wijd je volledig aan je roeping of doel. Volg de keuzes van je hart. Laat de liefde je inspireren.

Moeite met keuzes maken. Keuzes alleen rationeel maken. In een relatie alleen voor lichamelijke lusten gaan. In denken blijven hangen. Bindingsangst.

VII De Zegewagen

Je doel helder krijgen. Sterke wil tonen. Zelfbeheersing opbrengen. Doelgericht zijn. Stel je doel en ga ervoor! Volwassen worden en handelen.

Stuurloos zijn. Niet weten welke kant uit te gaan. Inactief zijn. Overmoedig of onbesuisd worden. Je niet kunnen beheersen. Niet weten wat je wil. Verstarring.

VIII Kracht

Problemen onder ogen zien en aangaan. Onbevreesd durven te zijn. Iets liefdevol en met respect aangaan. Ja zeggen tegen het leven. Vol levenslust, moed en betrokkenheid.

Zwakheid. Geen moed hebben. Terneergeslagen of pessimistisch zijn. Je door instincten, driften of negatieve impulsen laten leiden. Iets niet aan durven te gaan. Weglopen.

IX De Heremiet

Vertrouw op je eigen wijsheid. Neem tijd voor jezelf. Trek je een tijdje terug. Neem een periode van bezinning. Richt je op zelfinzicht. Blijf trouw aan jezelf.

Eenzaamheid. Ontsnappen aan de werkelijkheid. Te veel afzonderen. Verbittering. Zonderling gedrag vertonen. Eigenwijsheid. Wereldvreemd worden. Je willen bewijzen.

X Het Rad van Fortuin

Durf iets in gang te zetten, ook al weet je nog niet waar het schip zal stranden. Grijp de kansen die ontstaan bij veranderende omstandigheden. Sta veranderingen toe.

Niet vooruit te branden zijn. Geen risico durven te nemen. Vast blijven zitten in een situatie. Stilstand. Kansen niet grijpen. Geen grip hebben op een situatie.

XI Gerechtigheid

Herstel de balans in je leven. Hervind het evenwicht. Probeer te begrijpen waarom je in een situatie zit of hoe het zover is kunnen komen, en wat je eigen aandeel is.

Oneerlijkheid. Onrechtvaardigheid. Foute beslissingen nemen. Koste wat het kost gelijk willen krijgen. Vooroordelen hebben. Je verantwoordelijkheden niet nemen. Niet objectief zijn.

XII De Gehangene

Bekijk dingen eens van de andere kant en neem daar rustig de tijd voor. Sta eens stil bij jezelf of de situatie waarin je zit. Neem tijd om te mediteren of neem tijd voor jezelf.

Innerlijk conflict. Je negeert iets essentieels in of van jezelf. Je kan de realiteit niet aanvaarden. Ergens (te lang) in blijven hangen. Je laten hangen. Geen uitzicht meer.

XIII De Dood

Sta veranderingen toe in je leven, verzet je niet. Laat het oude los. Maak ruimte voor een nieuwe fase in je leven. Neem afscheid. Accepteer het onvermijdelijke.

Bang zijn voor veranderingen en daartegen vechten. Vastroesten in oude gewoonten. Niet willen veranderen. Neerslachtigheid en uitputting.

XIV Matigheid

Vermijd uitersten. Zelfbeheersing. Vind de juiste maat. Wees jezelf. Zorg voor evenwicht in je leven of situatie. Ken je grenzen en handel daarnaar. Luister naar je hoofd en je gevoel.

Geen rust nemen. Een hectisch leven leiden. Over je grenzen heengaan. Iets niet los kunnen laten. Niet in evenwicht.

XV De Duivel

Bevrijding van je ware verlangens. Meester worden van je eigen lot. Aanvaard de situatie niet langer: bevrijd jezelf! Word je bewust van je eigen ketenen en maak je daar los van.

Materialisme. Obsessief gedrag. In een illusie leven. Slaaf worden van je eigen verlangens en driften. Uitzichtloosheid. Verzet tegen verandering. Machtsstrijd. Afhankelijkheid.

XVI De Toren

Maak schoon schip. Doorbreek patronen en grenzen die knellend of beperkend zijn. Laat de bom eens ontploffen. Haal de druk van de ketel. Bevrijd jezelf.

Vastlopen. Verzet tegen veranderingen. Instorten. De druk te hoog op laten lopen. Angst voor onzekerheid en daardoor veranderingen koste wat het kost tegenhouden. Inzichten negeren.

XVII De Ster

Zijn wie je werkelijk bent. Straal! Toon en zie de naakte waarheid. Niet alleen maar geven en geven, ook nemen! Durf je kwetsbaar op te stellen. Hoop en vertrouwen houden.

Onrust. Geen hoop of vertrouwen meer hebben in een goede afloop. Angst voor de toekomst. Diepe onzekerheid over jezelf. Je verschuilen achter een masker uit angst.

XVIII De Maan

Onderzoek je gevoel en emoties. Zie je angsten onder ogen. Ga behoedzaam te werk en volg daarbij je gevoel. Durf je verlangens te verwezenlijken. Niet twijfelen.

Lijden aan onbestemde angsten. Wisselende stemmingen. Heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees. Besluiteloosheid. Onzekerheid. Innerlijke twijfel.

XIX De Zon

Onbezorgd in het leven staan. Zorgeloos zijn. Een zonnige instelling hebben. Levensvreugde en lichtheid ervaren. Innerlijke kracht en wijsheid ontdekken en laten zien.

Over je eigen grenzen heengaan. Opbranden (burn-out). Banaal zijn. Te veel of juist te weinig zelfvertrouwen hebben. Het negatief inzien. Niet op eigen krachten vertrouwen.

XX Het Oordeel

Volg je innerlijke stem of roeping. Innerlijke vrede vinden. Jezelf verlossen en bevrijden van een beperkende of beklemmende situatie. Jezelf helen. De juiste keuze maken.

Niet weten wat te doen. Twijfels hebben over de te volgen weg. Negeren van innerlijke stem of roeping. Alleen maar bezwaren opwerpen. (Be)oordelend zijn. Te kritisch zijn.

XXI De Wereld

Neem je plaats in. Een goede balans vinden, in je leven en in jezelf. Vertrouw op je innerlijke wijsheid in plaats van op informatie uit boeken. Deel je wijsheid.

Stagneren. Stilstaan in plaats van groeien en ontwikkelen. Niet in beweging komen. Jezelf te veel terugtrekken. In een eigen wereldje leven. Je ergens niet thuis voelen.

DE TAROTKAARTEN LEGGEN VOOR JEZELF

Er wordt vaak heel mysterieus gedaan over hoe kaarten geschud en getrokken moeten worden: van een tarotlegging doen in een donker bewierookt kamertje tot kaarten trekken met alleen je linkerhand. Met alle respect, maar dat is allemaal niet nodig. Het maakt totaal niet uit hoe je de kaarten schudt, trekt of waar je ze neerlegt. De juiste kaarten komen toch wel tevoorschijn. Doe het op een manier waar jij je prettig bij voelt. Zorg voor een rustig plekje waar je niet gestoord wordt.

HET LEGPATROON MET DRIE KAARTEN

Bepaal allereerst waar je de tarotkaarten op wil leggen. Speelt er een situatie waar je inzicht of advies over wil krijgen? Zorg dat je dat zo helder mogelijk krijgt voor jezelf en ga dan de kaarten op jouw manier schudden, terwijl je aan de vraag of de situatie denkt. Schrijf het eventueel op.

Haal dan de bovenste drie van het stapeltje kaarten.

Je legt de drie getrokken kaarten zo naast elkaar neer:

    1. 2. 3.

Dit zijn de betekenissen van de posities in dit legpatroon:

1: De huidige situatie

2: Wat kan je eraan doen, advies

3: Resultaat/ontwikkeling naar aanleiding van advies

Draai de kaarten een voor een om en zoek daarna de betekenis van de kaart op en betrek die bij de positie van het legpatroon. Kaart 1 zegt dan iets over de huidige situatie, vraag of kwestie die je hebt. Kaart 2 geeft advies, een handvat, wat je aan deze kwestie, situatie kan doen. Kaart 3 geeft dan de uitkomst of de ontwikkeling aan, wanneer je het advies opvolgt van kaart 2.

Heel veel succes, tarotplezier en inzichten toegewenst! Oefening baart kunst, dus leg de kaarten zo vaak mogelijk.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content