Home Uit & thuis Spannend verhaal: verboden (deel 2)

Spannend verhaal: verboden (deel 2)

Lekker lezen!

Wat voorafging: Liesl heeft een affaire met haar professor. Ze ontmoeten elkaar ’s avonds in de verlaten aula.

De aula was donker. Schamel licht van buiten dat binnenviel, deed haar vormen in de duisternis onderscheiden. Een beweging vooraan in de aula deed haar opkijken.

'Je bent er,' weerklonk een stem.

Liesl glimlachte.

'Ja’, zei ze en ze deed twee stappen naar voren. Haar stem was hees. 'Ik ben er.'

Ze slikte de spanning in haar keel weg toen ze Alec herkende.

Hij liep tergend langzaam naar haar toe, ging voor haar staan en streek teder het haar uit haar gezicht. Hij legde zijn hand onder haar kin en kuste haar innig op haar mond.

Het wond haar op om hier met hem in het donkere schoolgebouw te zijn. Maar ze was ook bang. Bang betrapt te worden.

'Niemand heeft je gezien?' vroeg hij zacht terwijl zijn mond nog op de hare zat.

'Nee, het gebouw is verlaten. Alle studenten zijn weg.'

Alec glimlachte goedkeurend.

'Ik heb hiernaar uitgekeken.'

'Ik ook,' fluisterde ze moeizaam. Het besef dat ze hier in het verlaten schoolgebouw stond met haar professor in een tot de verbeelding sprekende houding deed haar beven.

Alecs handen gleden over haar rug, langzaam naar beneden. Zijn handen gleden onder haar jurk in en gingen zoekend over haar billen heen. Toen zijn vingers onder haar string gleden, hapte ze naar adem.

Alec duwde haar tegen het bord en trok haar slip naar beneden. 'Vandaag heb ik geen geduld, liefje,' zei hij. ‘Ik wil je. Nu.'

Alec liet Liesl plotseling los.

'Kleed je uit', zei hij dwingend. Zijn woorden waren duidelijk. Hij verwachtte geen tegenwerking. Liesl slikte opnieuw. Dit vergde veel van haar. De seks die zij eerder had met Alec was altijd erg opwindend geweest. Ook al was hij stukken ouder dan zij, hij had een rijke fantasie en wist die genadeloos perfect uit te voeren. Maar nu aarzelde ze. Ook al wond het haar ontegensprekelijk op hier met hem in het donkere schoolgebouw te zijn, ze was ook bang. Bang gesnapt te worden.

Alsof Alec haar gedachten kon raden, glimlachte hij bemoedigend.

'We zijn alleen. Je hoeft je geen zorgen te maken. Niemand komt dit ooit te weten. Dit wordt ons geile geheimpje.'

Liesl knikte. Ze kon dit. Voor Alec deed ze allés.

Ze sloot haar ogen, concentreerde zich, ritste haar jurkje langzaam open en liet het op de grond vallen. Ze bleef daar zo staan. Met slechts haar lingerie en haar pumps aan voelde ze hoe Alecs blik over haar heen ging. Toen ze plotseling zijn mond in haar hals voelde en zijn handen over haar lijf gleden, ontsnapte haar een kreet.

Alec lachte maar onderbrak zijn handelingen niet. Zijn tong gleed over haar hals naar beneden, hij duwde haar beha naar beneden en liet zijn mond op haar borst rusten. Hij beet en zoog langzaam. Ze voelde hoe haar benen week werden.

Alec schreeuwde het uit toen hij klaarkwam. Het geluid weergalmde in de lege aula. Een geluid trok Liesls aandacht.

 

'Alec,' zuchtte ze. Ze opende haar ogen, greep Alecs broek vastberaden vast en knoopte ze open. Haar handen verdwenen in zijn boxershort en grepen Alecs lid stevig vast.

'Lekker,' zuchtte Alec. Hij duwde haar tegen het bord en trok haar slip naar beneden.

'Vandaag heb ik geen geduld, liefje,' zei hij duidelijk. 'Je ziet er zo prachtig uit in dit licht. Ik wil je. Nu.'

Liesl kreunde luid toen hij stevig in haar kwam. Hij ramde haar tegen het bord aan. Opnieuw. En opnieuw. Krachtig. Heftig.

Ze kreunde. Dit was wat ze wilde. Haar lichaam trilde ongenadig maar ze genoot voluit.

Toen Alec in haar klaarkwam, schreeuwde ook hij het uit. Het geluid weergalmde op een vreemde manier in de lege aula.

Een geluid ergens op de achtergrond trok Liesls aandacht. Haar blik gleed naar de deur. Het bloed bevroor in haar lichaam.

'Alec,' fluisterde nadrukkelijk. 'Er is iemand.'

Alec keek geschokt in de richting van de deur. Liesl had gelijk.

Er stond iemand. Ze waren niet alleen.

Lees het vervolg van dit spannende verhaal volgende zaterdag op Flair.be!

Tekst: Anja Feliers

Jobs

Nog 1 stap voor je onze desktop-meldingen kan ontvangen!

Geef je browser toestemming om je desktop-meldingen van Flair te sturen.