Home LOVE & SEX Is hij geen prater?

Is hij geen prater?

Lees zijn gedachten

Jij zegt wit. En eigenlijk bedoel je zwart. En verwacht je van hem dat hij wéét dat jij zwart bedoelt. Herkenbaar? Vrouwen en mannen spreken zelden dezelfde taal. Maar hoe komt dat toch?

Praten kan heel erg simpel zijn: je moet in gedachten gewoon wat woorden bijeen gooien en ze in een logische volgorde uit je keelgat laten komen. Een gesprek is dan ook niet veel ingewikkelder, en kan samengevat worden als twee of meerdere mensen die praten.

En toch, toch is het allemaal veel complexer dan dat, zeker als het gaat over gesprekken tussen mannen en vrouwen. Hoe vaak is het al niet gebeurd dat jij iets zegt, maar eigenlijk iets anders bedoelt? Of dat jij iets hoort, en het anders begrijpt dan het bedoeld werd. En hoe vaak waren dit redenen genoeg om het gesprek te eindigen met een conflict, een misverstand of zelfs een zware ruzie?

Eén ding is zeker: communicatie tussen mannen en vrouwen lijkt soms net zo onmogelijk als een kat laten blaffen. En daar zijn verschillende redenen voor.

Lees het woordenboek mannentaal-vrouwentaal in Flair en vermijd vanaf nu alle misverstanden.