Home Straf Verhaal Lerarenteam Mechelse basisschool organiseert sponsorproject uit geldnood door M-decreet

Lerarenteam Mechelse basisschool organiseert sponsorproject uit geldnood door M-decreet

‘Onder invloed van het M-decreet wordt zo fel bespaard dat leerkrachten genoodzaakt zijn lesmateriaal uit hun eigen zak te betalen’, aldus leerkracht zedenleer Ellen Heremans.

Er vloeide de afgelopen jaren al heel wat inkt over het beruchte M-decreet. Sinds de hervorming in 2015 van kracht werd, ziet buitengewoon basisonderwijs Den Anker in Mechelen steeds minder kinderen de weg vinden naar het buitengewoon onderwijs. Resultaat: minder budget. Het lerarencorps blijft echter niet bij de pakken zitten en richtte het sponsorproject Tour Den Anker op.

Knutselmateriaal en boekenkasten uit eigen portemonnee

Ten gevolge van het M-decreet (zie laatste paragraaf voor meer uitleg) ziet buitengewoon basisonderwijs Den Anker in Mechelen steeds minder kinderen de weg vinden naar het buitengewoon onderwijs en dat betekent ook minder budget. ‘Aangezien elke school vanuit de overheid een basisbedrag per leerling toegekend krijgt, beschikt onze school over minder werkingsmiddelen. Omdat een aantal vaste kosten zoals energie en onderhoud wel even groot blijven, blijft er dus minder geld over om te innoveren’, vertelt leerkracht zedenleer Ellen Heremans.

Je bent uiteraard niet verplicht om zelf lesmateriaal te bekostigen, maar als gemotiveerde leerkracht doe je dat gewoon.

Zo geeft Heremans toe al vaak knutselmateriaal uit haar eigen portemonnee te hebben betaald. Vorig schooljaar bekostigde ze nog een boekenkast voor in de klasbibliotheek. ‘Je bent daar als leerkracht uiteraard niet toe verplicht, maar als je gemotiveerd bent en in je klas wil investeren, dan doe je dat gewoon. Ik ben heus niet de enige.’

Den Anker goes Tour de France

Het lerarenteam van Den Anker blijft echter niet bij de pakken zitten. Daarom zetten Heremans en co. het project Tour Den Anker op: een grote sponsortocht die meester Peter, een van de leerkrachten uit het corps, zal fietsen tijdens de zomer van 2018. Concreet: Peter zal gedurende vijf weken zo’n 4000 km fietsen over meer dan 100 cols doorheen Frankrijk. Hij start in Saverne richting St.-Jean Le Vieux, een dorpje nabij de Spaanse grens, en keert dan terug. Zijn collega’s staan in voor het bagagetransport en elke andere vorm van ondersteuning.

Meester Peter zal gedurende vijf weken zo’n 4000 km doorheen Frankrijk fietsen. Met het geld hoopt Den Anker fietsen, tablets en Bodymapmateriaal te kunnen aankopen.

Het project wordt reeds gesponsord door grote namen. Met het opgehaalde geld wil het lerarenteam van Den Anker (loop)fietsen, tablets voor in de klas en materiaal voor het bewegingsprogramma Bodymap aankopen. De druk ligt niet alleen op de schouders van meester Peter, ook de leerlingen zullen worden betrokken in het sponsorproject. ‘Alle kilometers die onze leerlingen dit schooljaar in schoolverband stappen, steppen of fietsen, zoals een tocht richting het zwembad of de bibliotheek, zullen worden genoteerd en gesponsord. We mikken op zo’n 4000 kilometer’, aldus Heremans.

Kick-off met Jan Desmet en Warremma

Hoewel de ouders van de leerlingen nog niet op de hoogte werden gebracht, is de leerkracht zedenleer ervan overtuigd dat ze positief zullen reageren. ‘Ze weten dat de budgetten beperkt zijn en zullen volledig snappen waarom we dit doen.’ Ook directeur Jan Van Eccelpoel staat volgens Heremans voor de volle 100 % achter zijn lerarencorps.

Den Anker heeft maar liefst twee kick-offevenementen gepland. Het eerste gaat door op vrijdag 6 oktober samen met de leerlingen. Op zondag 8 oktober vindt er een festival plaats op school met optredens van onder meer Jan Desmet en Warremma, eetkraampjes en kinderanimatie.

Wat is het M-decreet?

Het M-decreet is een decreet van het Vlaams Parlement dat leerlingen met een beperking een plaats in het gewone onderwijs wil bieden ‘mits redelijke aanpassing’ van de school in kwestie. De beslissing wordt genomen in overleg tussen de ouders, de school voor buitengewoon onderwijs, de gewone school en het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Het decreet ging in vanaf 1 september 2015. De ‘M’ staat voor ‘Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’.

Vóór 1 september 2015 gingen kinderen die in het gewone onderwijs niet mee kunnen vanwege leer- of gedragsproblemen of vanwege een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap naar het buitengewoon onderwijs (BuO). Het BuO kenmerkt zich door kleinere klasgroepen en speciale leermiddelen en hulpverleners zoals logopedisten, kinesisten, psychologen, ergotherapeuten, orthopedagogen, verpleegkundigen en doventolken.

Heel wat leerkrachten én ouders noemen het M-decreet ‘een besparingsoperatie’ of zelfs ‘een utopie’.

De aanleiding voor het decreet was het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dat in 2009 door alle Belgische overheden werd ondertekend. Het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking ook recht hebben op een goed leven en op een volwaardige deelname aan de maatschappij, inclusief het onderwijs.

Sinds het M-decreet twee jaar geleden van kracht werd, kreeg het al bakken (media)kritiek te slikken. Heel wat leerkrachten én ouders noemen het decreet gewoonweg ‘een besparingsoperatie’ of zelfs ‘een utopie’.

Foto’s: klasblog Den Anker

Jobs

Nog 1 stap voor je onze desktop-meldingen kan ontvangen!

Geef je browser toestemming om je desktop-meldingen van Flair te sturen.