Home Nieuws UH-OH: de levenskwaliteit in ons land daalt

UH-OH: de levenskwaliteit in ons land daalt

Materieel stellen we het goed, maar onze mentale gezondheid gaat achteruit.

Shutterstock

Onderzoek toont aan dat onze levensstandaard in België erop vooruitgaat, terwijl onze levenskwaliteit dan weer daalt. Belgen hebben een goede job, we leven langer en onze natuur doet het zelfs beter, maar tegelijkertijd krijgen we meer dan ooit te kampen met burn-outs, depressies en stress.

Het Federaal Planbureau, een denktank van de overheid, onderzoekt regelmatig onze levensstandaard aan de hand van de economische groei en het nationaal inkomen. Daarnaast onderzochten ze nu voor het eerst ook aanvullende indicatoren die meer prijsgeven over het welzijn in ons land. Op het eerst vlak scoort ons land goed. De levensverwachting van de Belgen stijgt, de werkloosheid zakt, het aantal schoolverlaters vermindert, de consumptie verbetert, we produceren met z’n allen minder afval en zelfs de uitstoot van fijn stof vermindert. Allemaal goede punten wat ervoor zorgt dat België een goed land blijft om in te leven.

Depressies

Er is helaas ook minder goed nieuws. Ook al is het aangenaam vertoeven in ons land, toch gaat het niet goed met de Belgen. In vergelijking met tien jaar geleden is de welzijn aanzienlijk gedaald. Dat is vooral te wijten aan onze mentale gezondheid die serieus achteruitging de laatste jaren. We kampen meer met depressies en burn-outs wat natuurlijk ons welzijn niet ten goede komt. Materieel hebben we het dus in vergelijking met een pak andere landen beter, maar op mentaal vlak loopt niet alles zoals het moet.

Risicogroepen

Vooral de risicogroepen in ons land, zoals kansarmen, stellen het niet goed. Terwijl in het algemeen het aantal rokers vermindert, het aantal mensen met obesitas stagneert en de Belgen die sterven aan een chronische ziekte dalen, zijn de laagste inkomens in deze categorieën oververtegenwoordigd. Dat komt onder andere omdat zij met een hoge schuldenlast zitten en daardoor bepaalde medische zorgen uitstellen.

Lees ook:

Jobs

Nog 1 stap voor je onze desktop-meldingen kan ontvangen!

Geef je browser toestemming om je desktop-meldingen van Flair te sturen.