Home Lifestyle Wat je moet weten over abortus: ‘Vaak lijkt het of het uitsluitend...

Wat je moet weten over abortus: ‘Vaak lijkt het of het uitsluitend een vrouwenzaak is’

'Juridisch gezien heeft de vrouw het laatste woord. In de praktijk voelt dat soms wrang, zeker als ze tegen haar hart in een beslissing moet nemen.'

abortus
© Alex Green via Pexels

Deze week getuigen Lennert (29) en Raoul (28) in Flair over de abortus van hun (ex-)partner en hoe zij die ervaren hebben. Want als het over zwangerschapsafbreking gaat, denken we bijna automatisch aan vrouwen. Dat abortus ook een mannenzaak is, wordt nog te weinig belicht. Vzw Fara vertelt wat je daarnaast nog allemaal moet weten over abortus.

‘Jaarlijks worden er zo’n 17.000 abortussen uitgevoerd in ons land, zegt Katleen Alen, staf­medewerker bij Fara, een vzw die zwangerschapskeuzes be­spreekbaar maakt. ‘In absolute cijfers klinkt dat hoog, maar toch behoren we tot de laagste van Europa in verhouding tot het aantal vruchtbare vrouwen. Ook blijft het aantal abortussen door de jaren heen vrij stabiel. Vaak lijkt het of abortus uitsluitend een vrouwenzaak is, maar bij elke zwangerschap is uiteraard ook een man betrokken, of die nu wel of niet in beeld is.’

Over het algemeen hebben mannen minder behoefte aan praten dan vrouwen, wat niet wil zeggen dat ze er niet aan denken of mee bezig zijn.

‘Als er sprake is van een ongewenste of ongeplande zwangerschap en men bij Fara voor begeleiding aanklopt, kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar de te nemen beslissing. Er zijn tal van redenen waarom iemand voor een abortus kan kiezen, maar het relationele aspect speelt vaak een grote rol. Bij een meningsverschil probe­ren we tot zo’n gezamenlijk mogelijk gedragen beslissing te komen, om achteraf met de gemaakte keuze verder te kun­nen. Een echt akkoord lukt niet altijd, en dan zoeken we samen voor wie toegeven in de kwestie het meest draagbaar is en wat die daartoe nodig heeft. Wat ligt er in de balans van de betrokken vrouw of het betrokken koppel? Wiens mening of welke andere factor weegt door? Als een koppel niet meer samen is of besluit om uit elkaar te gaan, kunnen ze dan zo goed als mogelijk verder als ouders? Kiest een van beiden voor alleenstaand ouderschap of kiezen ze samen voor een omgangsregeling? Juridisch gezien heeft de vrouw het laatste woord. In de praktijk voelt dat soms wrang, zeker als vrouwen tegen hun hart in een beslissing moeten nemen, maar het kan ook gebeuren dat mannen zich moeten neerleggen bij de beslissing van hun (ex-)partner om zwanger te blijven of de zwangerschap af te breken. Ook voor hen is dat moeilijk om te dragen. Bij Fara willen we er ook voor die mannen zijn.’

Hoe verwerken mannen een abortus?

‘Over het algemeen hebben mannen minder behoefte aan praten dan vrouwen, wat niet wil zeggen dat ze er niet aan denken of mee bezig zijn. Het is interessant om na te gaan wat de zwangerschap voor hen betekende en wie of wat ze precies verloren zijn. Die betekenisgeving kan anders zijn voor mannen dan voor vrouwen, die de zwangerschap fysiek ervaren. Ik hoor mannen soms zeggen dat ze zich pas echt papa voelden toen hun kleintje voor het eerst lachte. Uiteraard zijn er ook mannen die als het ware samen met hun partner zwanger zijn. Als het gaat over abortusverwerking, kijken we door de bril van rouwverwerking, en dat is een heel individueel proces. Ruimte laten voor elkaars (dubbele) gevoelens, vragen en behoeftes blijkt belangrijk. Verschil toelaten in beleving maakt dat koppels een weg vinden om samen achter hun besluit te blijven staan en verder te kunnen.’

Fara luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes. Contacteer Fara via Fara.be, vragen@fara.be of 016/38 69 50. 

Lees ook: